Výpredaj Aqua Coolkeeper®  postroj Zväčšiť

Aqua Coolkeeper® postroj

Nový produkt

6,00 € s DPH

Detaily

Prečo domáce zvieratá potrebujú Aqua Coolkeeper®?

Domáce zvieratá nemajú takmer žiadne potné žľazy.
Môžu sa pokúsiť regulovať svoju telesnú teplotu iba potením cez labky alebo zadýchaním (pes, mačka).
Týmto spôsobom však môžete stratiť iba malú časť nadmerného telesného tepla zvieraťa.
Preto sú domáce zvieratá náchylné na úpal, ktorý môže spôsobiť trvalé poškodenie orgánov, kómu alebo v niektorých prípadoch dokonca smrť.

Aqua Coolkeeper® pomáha vášmu miláčikovi, aby bol v chlade a aby zostal zdravý bezpečným a zodpovedným spôsobom!
Jedinou vecou, ​​ktorú potrebujete na aktiváciu programu Aqua Coolkeeper®, je voda!

Aqua Coolkeeper® zostane chladný až 5 dní!
Aqua Coolkeeper® je možné opakovane použiť opakovane.
Aqua Coolkeeper® pomáha vášmu miláčikovi, aby bol v chlade a aby zostal zdravý bezpečným a zodpovedným spôsobom!

Ochladí vášho miláčika, keď:
■ je horúce počasie
■ cestovanie
■ šport a hranie
■ vonku

Zmierňuje:
■ tepelný stres
■ zvýšená telesná teplota
■ obmedzené dýchacie cesty v dôsledku tepelného stresu

Veľkosti:

XXS....obvod krku 26 cm......obvod hrudníka 32 - 40 cm

XS......obvod krku 29 cm......obvod hrudníka 32 - 40 cm

Why do pets need Aqua Coolkeeper®?

Pets have almost no sweat glands.
They can only try to regulate their body temperature by perspiration through the pads of their paws or by panting (dog, cat).
But only a small fraction of a pet’s excess bodyheat can be lost this way.
Therefore pets are prone to heatstroke, which can cause permanent organ damage, a coma or in some sever cases even death.

Aqua Coolkeeper® helps your pet to keep cool and stay healthy in a safe and responsible way!
The only thing you need to activate Aqua Coolkeeper® is water!

Aqua Coolkeeper® stays cool up to 5 days!
Aqua Coolkeeper® is reusable over and over again.
Aqua Coolkeeper® helps your pet to keep cool and stay healthy in a safe and responsible way!

Cools your pet when:
■ the weather is hot
■ travelling
■ sporting and playing
■ outdoors

Relieves:
■ heat stress
■ raised body temperature
■ restricted airways due to heat stress