Show Tech Strihací strojček STARLET

Nový produkt

49,90 € s DPH

Detaily

Strojček na srsť Show Tech Starlet vám pomôže dosiahnuť hotový, čistý vzhľad. Ideálny na strihanie menších  a citlivých časti tela psa, ako sú labky, vankúšiky a uši.

Vďaka ľahkému, elegantnému a ergonomickému dizajnu pohodlne padne do ruky. Dá sa ovládať pomocou kábla aj bez kábla. Výkonná lítium-iónová batéria vám pri plnom nabití dáva možnosť strihania až 90 minút a možno ju dobiť už za 1 hodinu. LED indikátor zobrazuje 3 rôzne rýchlosti a stav batérie. Pretože je vzdialenosť medzi extra jemnými zubami na čepeli taká malá, používanie strojčeka Starlet je neuveriteľne bezpečné a tiež zaručuje super hladký povrch.

Čepeľ má 1 dĺžku (0,5 mm) a 2 prídavné zacvakávacie hrebene vám umožňujú zastrihnúť 4, 5, 6 alebo 7 mm. Ďalšou výhodou tohto šikovného strojčeka sú nízke vibrácie. S pomocou tohto strojčeka sú splnené všetky požiadavky, aby bol zaručený príjemný zážitok z strihania!


Všetko je v detailoch

Adaptér: vstup AC 100-240 V 50/60 Hz, výstup 3,5 V DC 1000 mAh
Batéria: 3,2 V 600 mAh
Typ batérie: LiFePo4 batéria
Šnúrová/bezšnúrová prevádzka
Materiál čepele: nehrdzavejúca oceľ
Pevná poloha - dĺžka rezu čepele: 0,5 mm
Šírka čepele: 3,2 cm
Šírka medzi zubami hornej čepele: 1,15 mm
Šírka medzi zubami spodnej čepele: 0,8 mm
Skvelé na dokončovacie alebo detailné a presné práce na srsti vášho psa
Ideálne na zastrihávanie menších alebo citlivých častí tela

Použite pokyny

Odporúča sa pre detailné práce na častiach tela, ako sú chodidlá, vankúšiky a uši. Používa sa na čistú, bezprašnú srsť. 

AKO ODSTRÁNIŤ NOŽ

Držte strojček v jednej ruke tak, aby predná strana smerovala k vám.
Palcom jemne zatlačte čepeľ smerom nadol, kým sa úplne neuvoľní.

AKO PRIPEVNIŤ ČEPEL

Držte strojček v ruke zadnou stranou k vám.
Zasuňte západku v spodnej časti noža (časť bez zubov) do štrbiny na zadnej strane strojčeka.
Teraz zatlačte čepeľ smerom nadol, kým nezapadne na miesto.

Your dog is without doubt a star and, with this trimmer, will look like one! The Show Tech Starlet trimmer helps you achieve a finished, clean look. It is ideal to clip with precision the dog’s smaller and sensitive body areas, such as the feet, pads and ears.


Star qualities

Thanks to the lightweight, sleek and ergonomic design, it fits comfortably in your hand. Can be operated both with cord and cordlessly. The powerful lithium-ion battery gives you the possibility to clip up to 90 minutes when fully charged and it can be recharged in just 1 hour. The LED indicator shows the 3 different speeds and the battery status. Because the spacing between the extra fine teeth on the blade is so small, this makes the Starlet trimmer incredibly safe to use and also guarantees a super smooth finish.

The blade has 1 length (0.5 mm) and the 2 additional snap-on combs allow you to clip at 4, 5, 6 or 7 mm. Another advantage of this handy trimmer is the low vibration. With the help of this trimmer, all requirements are met to guarantee a pleasant clipping experience!


It’s all in the details

Adaptor: input AC 100-240 V 50/60 Hz, output 3.5 V DC 1000 mAh
Battery: 3.2 V 600 mAh
Battery type: LiFePo4 battery
Cord/cordless operation
Material blade: stainless steel
Fixed position - blade cutting length: 0.5 mm
Width of blade: 3.2 cm
Width between teeth of upper blade: 1.15 mm
Width between teeth of lower blade: 0.8 mm
Great to do the finishing or detailed and precision work on your dog’s coat
Perfect for trimming the smaller or sensitive body parts

Use instructions

Recommended for detail work on body parts such as the feet, pads and ears. To be used on clean, dust-free coats. Improper use can cause the blade to become defective or blunt.

HOW TO REMOVE THE BLADE

Hold the trimmer in one hand with the front side facing you.
With your thumb, gently push the blade downwards until it is fully unclicked.

HOW TO ATTACH THE BLADE

Hold the trimmer in your hand with the back side facing you.
Insert the latch at the bottom of the blade (the part without teeth) into the slot provided at the back of the trimmer.
Now push the blade downwards until it clicks into place.